Επικοινωνια

Η ιατρός δέχεται κατόπιν ραντεβού στο ιατρείο. Για οποιαδήποτε πληροφορία και ραντεβού μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω στοιχεία.


Σιβιτανίδου 30
Καλλιθέα, 176 76
Aθήνα


Τ: 210 9597300
Κ: 694 4603946
E: info@merkoureaoralmed.gr